GRAFICKÝ DIZAJNPRODUKT DIZAJNKONTAKT / BIO
Big ideas for CEE web Webová stránka pre projekt BigIdeas
projekt v rámci Elite Solutions /2014/
Leto s Hubertom facebook hra – Leto s Hubertom
projekt v rámci Elite Solutions /2013/
Sunflower cd cover pre LP Sunflower od Myodesopsia /2012/
klient: Myodesopsia
Video Ilustrácie Darčeky v uliciach ilustrácie
projekt v rámci Elite Solutions /2012/
Cestuj na GRAPE ilustrácie pre online hru – Cestuj na Gape Festival s O2 Slovensko
projekt v rámci Elite Solutions /2012/
Freshtape CD cover pre výber FRESHTAPE od Refresher.sk
/ 2012 /
Cestovateľska mánia facebooková hra pre O2 Slovensko
projekt v rámci Elite Solutions /2013/
Logobox 1 séria rôznych logovizuálov /2012 - 2013/
Tvbay ilustrácie pre prezentačné video k službe Tvbay
Slovensko.
projekt v rámci Elite Solutions /2012/
Ilustrácie #1 séria ilustrácií /2012 - 2013/
Čajovňa Relax logotyp pre čajuvňu Relax Ružomberok
/2011/
Kostol sv. Ducha 3D rekonštrukcia historickej pamiatky v Komjatnej
/2011/
Janáčkova Filharmonie Ostrava návrh vizuálneho štýlu pre Janáčkovu filharmóniu
Ostrava. Projekt v rámci sútaže /2012/
Pepe Elektro návrh loga a vizitiek Elektroinštalačnej firmy
Pepe Elektro s.r.o .
/2013/
Dovolenka za prehlaidku návrh webu Dovolenka za prehliadku pre Slovenskú
zdravotnú poisťovňu
projekt v rámci Elite Solutions /2012/
Hip hop kemp návrhy potlačí tričiek pre Hip-Hop Festival v rámci
sútaže k desiatemu výročiu festivalu
/2011/
Násilie páchané na ženách plagáty v rámci kampane boja proti násiliu
páchanému na ženách
/ 2012 - 2013 /

behancefacebook